Szczegóły oferty

Działka rolna Wola Rakowa

  • Wola-Rakowa

Numer oferty : 100

Na sprzedaż 680 000zł - Działki budowlane i rekreacyjne, Grunty i gospodarstwa rolne

Na sprzedaż nieruchomość rolna niezabudowana o powierzchni 0,5600 ha położona w  Woli Rakowej niedaleko Łodzi.

Działka ma kształt prostokąta i zlokalizowana jest przy trasie A1.

Działka geod. nr 20, obręb Wola Rakowa, klasyfikacja gruntu:

  • Ps IV – 0,0421 ha
  • Ps V – 0,0313 ha
  • RIVb – 0,1491 ha
  • RV – 0,2526 ha
  • RVI – 0,0836 ha
  • Wp – 0,0013 ha

Działka zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu – zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Brójce nr XXVI/205/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku – stanowi teren przeznaczony w części pod produkcje, usługi  komercyjne, handel wielkopowierzchniowy, w części teren pod zieleń izolacyjną w części pod drogi klasy dojazdowej, dodatkowo działka przeznaczona jest w części pod tereny rolne, obejmujące swym zasięgiem tereny upraw polowych, łąk i pastwisk – na głębokość 100 metrów od linii rozgraniczającej drogę (ul. Główna), na pozostałą część (na głębokość 100 metrów od granicy z gminą Andrespol) brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, nie jest ofertą w rozumieniu KC i może ulec zmianie.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 10.10.2018
Zobacz mapę

Podobne oferty w tej kategorii